Blog

Jak postępować w przypadku wszczęcia alarmu pożarowego?


Wybuch pożaru to jedna z sytuacji, w których przede wszystkim należy zachować spokój i postępować zgodnie z zasadami zapewniającymi bezpieczne opuszczenie miejsca zdarzenia. Ważne jest powiadomienie odpowiednich służb, a także przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. O czym warto pamiętać? Jakie działania podjąć?

 

Najważniejsze zasady postępowania — ewakuacja

 

Alarm przeciwpożarowy jest sygnałem dla wszystkich osób znajdujących się w budynku o konieczności ewakuacji. Jeśli nie zostały jeszcze powiadomione odpowiednie służby, należy jak najszybciej wezwać straż pożarną, administrację budynku, a w razie konieczności pogotowie. Wszystkie osoby znajdujące się w budynku powinny udać się do wyjścia ewakuacyjnego, które jest oznaczone w specjalny sposób — zazwyczaj na zewnątrz wyznaczone są także miejsca zbiórki. Ważne, aby wyznaczone do tego osoby, sprawdziły, czy wszyscy przebywający w pomieszczeniach opuścili budynek. Jeśli tak się nie stało, należy powiadomić o tym fakcie służby przybyłe na miejsce zdarzenia. Cała ewakuacja powinna przebiegać sprawnie, ale spokojnie. Nigdy nie należy używać wind, a jedynie poruszać się schodami. Istotne jest, aby osoba kierująca ewakuacją umiała zapobiec wybuchowi paniki. Z kolei wszyscy ewakuowani powinni z nią współpracować, słuchając wydawanych poleceń. Szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie wielu osób.

 

Czy należy samodzielnie gasić pożar?

 

Wiele przedsiębiorstw stawia na nowoczesne technologie przeciwpożarowe — samoczynne urządzenia gaśnicze jak zraszacze. Pozwalają one na szybką reakcję w razie pożaru, chronią konkretne fragmenty pomieszczeń. Zdarza się jednak, że budynki wyposażone są jedynie w ręczne gaśnice różnego rodzaju. Oczywiście, w miarę możliwości należy z nich korzystać, starając się ugasić pożar. Trzeba również pamiętać o odłączeniu instalacji elektrycznej, używając przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 

 

Każda osoba powinna zostać przeszkolona na wypadek wystąpienia sytuacji takich jak pożar. Istotna jest wiedza o tym, jak się zachować, którędy wydostać się na zewnątrz, jak korzystać z udostępnionego sprzętu gaśniczego i jak wezwać pomoc. Ważne, aby pamiętać o nieotwieraniu okien, czy zabezpieczeniu się w razie dużego zadymienia. Niebagatelne znaczenie ma również umiejętność udzielania pierwszej pomocy.

Wróć

© Copyright 2021 killfire.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności